Adakah Doa Khusus Setalah Shalat Dhuha?

Doa yang masyhur di lisan kaum muslimin setelah shalatm Dhuha adalah doa: اللهم إِنَّ الضُحَاءَ ضُحَاؤُكَ، وَالبَهَاءَ بَهـَاؤُكَ، والجَمَالَ جَمـَالُك، وَالقُوَّةَ قُوَّتـُكَ، وَالقُدْرَةَ قُدْرَتـُكَ، والسُلْطَانَ سُلْطَانـُكَ، والعِصْمَةَ… Read more “Adakah Doa Khusus Setalah Shalat Dhuha?”